Het Experiment

Museum Gouda

Opdracht

Vanuit Museum Gouda kwam de opdracht een werkboek te maken voor cultuureducatieproject waarbij o.a. kunst gekoppeld wordt aan maatschappelijke thema’s, in dit geval: conflicten en conflicthantering. Deze publicatie is een initiatief van BAM (Bibliotheek-Archief-Museum), het samenwerkingsverband tussen de Openbare Bibliotheek Gouda, Streekarchief Midden-Holland en Museum Gouda.

Ontwerp

De wens was de thematische inhoud te illustreren aan de hand van vele stripfragmenten en aangezien deze al kleurrijk genoeg zijn, is de lay-out strak en rustig gehouden… met een nadruk op waarschuwing en veiligheid. Drukwerk gereed in november 2008.

© Copyright 2015 PLOT | Webdevelopment by Drexhage Media