Huisstijl Los Cachorros

Stichting Los Cachorros

Opdracht

Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar in Peru. Via straatwerk, opvang en onderwijs, begeleidt de stichting deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op eigen benen. Voor de fondswerving in Nederland wilde de stichting een logo dat wel strak en professioneel was, maar ook de sfeer ademende van de persoonlijke aandacht en liefde waarmee ze in Ayacucho de kinderen omringen.

Ontwerp

Het logo is in combinatie met de slogan eigenlijk meteen duidelijk: een huis en een hart, daar draait het om. Doorgevoerd in correspondentiepakket en foldermateriaal. Opgeleverd in december 2010.

© Copyright 2022 PLOT | Webdevelopment by Drexhage Media