Van Nijl tot Amstel

Allard Pierson Museum

Opdracht

Ontwerp -met het bestaande modulaire vitrinesysteem- een toegankelijke inrichting voor de nieuwe, permanente presentatie: Van Nijl tot Amstel. In tien zalen wordt de geschiedenis van de mensheid verteld en de verworvenheden van de archeologie getoond. Per tijdvak en zaal moet de informatie gelaagd worden opgediend: van toegankelijk voor leken, naar verdiepend voor professionals. Creëer een route waarbij het publiek in, een paar uur tijd, alle highlights van de collectie kan ervaren.

Ontwerp

Via een bijzondere, gekleurde ‘loper’, wordt het publiek door alle zalen van het museum geleid. Aan deze loper liggen alle topstukken en de basisinformatie, verderaf van de loper de meer gedetailleerde informatie voor liefhebbers en professionals. Iedere zaal heeft, naast museumwit, een duidelijke steunkleur die tot in de kleine grafiek is doorgevoerd. De typografie biedt een duidelijke hiërarchie in hoofd- en subonderwerpen. Het ontwerp kan de komende jaren gemakkelijk uitgerold worden naar alle zalen.

Complot

Samenwerking Rudolf Das en Miriam Schlick

© Copyright 2022 PLOT | Webdevelopment by Drexhage Media